ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน