ผลการแข่งขัน ศิลปะ
“ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน