ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน