ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 52 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 49 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 46 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 43 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 40 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน