ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 61 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน