ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน