ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 55 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 47 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 38 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 37 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  
10 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  
11 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน