ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 46 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 46 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 38 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 29 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน