ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Story Telling ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 89.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 81.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 73.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  
10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน