ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Story Telling ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 79.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 77.16 เงิน 7  
8 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 76.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน