ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 15 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 12.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 12.5 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 7.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 7.5 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 2.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 1 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน