ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Impromptu Speech ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 89.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 70.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 56.8 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 51.75 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 50.2 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 48.4 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 41.8 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 38.8 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน