ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82.5 ทอง 4  
6 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80.97 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80.25 ทอง 9  
11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 79.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 79.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน