ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90.74 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 87.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 87.7 ทอง 4  
5 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 87.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84.7 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 81.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  
11 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน