ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 81.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 79.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 79.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 75.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน