ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 92.37 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 83.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 83.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 81.5 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน