ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 75.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 74.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 73.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 72.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 70.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 70.6 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน