ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 76.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 63.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 63.5 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 43 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน