ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 66.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 55.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 39 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 19 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน