ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 58 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 54 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 54 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 42 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 36 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 30 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 26 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน