ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 40 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 38 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 28 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 24 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 1 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 1 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน