ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 73.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 73.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 66.25 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 60.2 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน