ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 57.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 44 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 39 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 37.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 36.25 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 14.4 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน