ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 98.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 62.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 49 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 36.25 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 31.25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 27.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 17.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน