ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 81.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 1 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 1 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 1 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  
10 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  
11 โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน