ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน