ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  
8 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน