ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 55 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน