ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  
8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  
9 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน