ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน