หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

 

000006 ศิลปะ

1.  000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 2.  000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
3.  000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4.  000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5.  000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6.  000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7.  000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8.  000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9.  000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10.  000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
11.  000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 12.  000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
13.  000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 14.  000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
15.  000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 16.  000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
17.  000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 18. 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19. 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 20. 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
21. 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 22. 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
23. 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 24.  000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
25.  000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 26.  000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
27.  000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 28. 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
29.  000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 30.  000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
31.  000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 32.  000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
33.  000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 34.  000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
35. 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 36. 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
37. 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 38. 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
39.  000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 40.  000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
41.  000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 42.  000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
43.  000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 44.  000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
45.  000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 46.  000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
47.  000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 48.  000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
49.  000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 50.  000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
51.  000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 52.  000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
53.  000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 54.  000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
55.  000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 56.  000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
57.  000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 58.  000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
59.  000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 60. 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
61.  000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 62.  000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
63.  000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 64. 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
65. 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66.  000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
67. 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]