หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

 

000001 ภาษาไทย

1.  000272 การอ่าน ม.1-ม.3 2.  000273 การอ่าน ม.4-ม.6
3.  000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 4.  000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
5.  000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 6.  000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
7.  000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 8.  000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
9.  000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 10.  000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]