หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2555   11 ต.ค. 2555   12 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 (ตึกวิทยาศาสตร์) ชั้น 1-3 ห้อง 3301,3316,3318 12 ต.ค. 2555 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2419 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2418 12 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
2 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
17 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
19 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
20 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
21 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
22 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
23 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
24 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
25 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
26 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
27 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
28 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
29 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
30 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 ต.ค. 2555 09.00-14.00
2 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 ต.ค. 2555 09.00-14.00
4 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 ต.ค. 2555 09.00-14.00
5 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
6 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม สนามกีฬา 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องสมุด 12 ต.ค. 2555 09.00-15.00
3 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องสมุด 12 ต.ค. 2555 09.00-.15.00
4 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 3 ห้อง 4318 12 ต.ค. 2555 13.00-15.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]