หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2406 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2408 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2407 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2407 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ห้องกาญจนาภิเษก4 11 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ห้องกาญจนาภิเษก4 11 ต.ค. 2555 10.30-12.00
-
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2412 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2413 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม หอประชุมกาญจนาภิเษก3 11 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม หอประชุมกาญจนาภิเษก3 11 ต.ค. 2555 10.30-12.00
-
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2417 11 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2417 11 ต.ค. 2555 10.30-12.00
-
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
16 000616 Impromptu Speech กลุ่มที่ 3 MEP ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2406 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
17 000617 Impromptu Speech กลุ่มที่ 2 นักเรียนต่างชาติ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2408 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]