หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2422 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2422 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2421 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2421 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2420 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2419 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
0.00-00.00
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2419 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2419 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2418 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2418 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2418 12 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]