หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม สนามกีฬา 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม สนามกีฬา 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน สีฟ้า ห้อง ห้องปลายฟ้า 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน สีฟ้า ห้อง ห้องปลายฟ้า 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องปลายฟ้า 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน สีฟ้า ห้อง ห้องปลายฟ้า 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องสมุด 12 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องสมุด 12 ต.ค. 2555 09.00-.15.00
-
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 3 ห้อง 4316 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 3 ห้อง 4317 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 3 ห้อง 4318 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 3 ห้อง 4318 12 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]