หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1201 11 ต.ค. 2555 09.00-10.00
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1213 11 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1212 11 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1212 11 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1210 11 ต.ค. 2555 09.00-10.00
-
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1210 11 ต.ค. 2555 10.10-11.10
-
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1209 11 ต.ค. 2555 09.00-10.00
-
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1209 11 ต.ค. 2555 10.10-11.10
-
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1211 11 ต.ค. 2555 09.00-10.00
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1211 11 ต.ค. 2555 10.10-11.10
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]