การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม.23 (สกลนคร) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม.23 (สกลนคร) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เดื่อศรีไพรวัลย์ สพม.23 (สกลนคร) 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 4
5 หนองแวงวิทยา สพม.23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม.23 (สกลนคร) 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าสงครามวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าสงครามวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 96.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม.23 (สกลนคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) - -
2 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) - -
3 อากาศอำนวยศึกษา สพม.23 (สกลนคร) - -
4 โพนงามศึกษา สพม.23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) 91.5 ทอง ชนะเลิศ
2 อากาศอำนวยศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาประชาสามัคคี สพม.23 (สกลนคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อากาศอำนวยศึกษา สพม.23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) 84.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาประชาสามัคคี สพม.23 (สกลนคร) 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนงามศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 80.4 ทอง 4
5 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง 5
6 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม.23 (สกลนคร) - -
2 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) - -
3 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) - -
4 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) - -
5 อากาศอำนวยศึกษา สพม.23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 93.8 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนงามศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เดื่อศรีไพรวัลย์ สพม.23 (สกลนคร) 85.67 ทอง 4
5 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม.23 (สกลนคร) 84.4 ทอง 5
6 อากาศอำนวยศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 83.5 ทอง 6
7 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) 81.4 ทอง 7
8 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) 80.08 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม.23 (สกลนคร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนงามศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาประชาสามัคคี สพม.23 (สกลนคร) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) 84.5 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนงามศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 67.25 ทองแดง 4
5 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) 61.75 ทองแดง 5
6 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม.23 (สกลนคร) 60.8 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อากาศอำนวยศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม.23 (สกลนคร) 89 ทอง 4
5 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) 89 ทอง 4
6 โพนงามศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 85 ทอง 6
7 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) 81 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อากาศอำนวยศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนงามศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 92 ทอง 4
5 ดงหม้อทอง สพม.23 (สกลนคร) 90 ทอง 5
6 ท่าสงครามวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 90 ทอง 5
7 หนองแวงวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 90 ทอง 5
8 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) 77 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนงามศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) 87.2 ทอง 4
5 หนองแวงวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 87 ทอง 5
6 อากาศอำนวยศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 84.2 ทอง 6
7 ท่าสงครามวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 84.1 ทอง 7
8 วัดบูรพาวิทยาการกุศล สพม.23 (สกลนคร) 84 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแวงวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 91.2 ทอง ชนะเลิศ
2 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนงามศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 88.8 ทอง 4
5 อากาศอำนวยศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 86.4 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนงามศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม.23 (สกลนคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าสงครามวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) 89 ทอง 4
5 อากาศอำนวยศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 78 เงิน 5
6 หนองแวงวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 76 เงิน 6
7 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 74 เงิน 7
8 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) 72 เงิน 8
9 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 70 เงิน 9
10 คำยางพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 50 เข้าร่วม 10
11 ธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม.23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) 89.53 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) 87.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) 87.16 ทอง 4
5 ท่าสงครามวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 69 ทองแดง 5
6 ศึกษาประชาสามัคคี สพม.23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อากาศอำนวยศึกษา สพม.23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 93.5 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อากาศอำนวยศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม.23 (สกลนคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6


ณ มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแวงวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.23 (สกลนคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าสงครามวิทยา สพม.23 (สกลนคร) 83 ทอง 4
5 เดื่อศรีไพรวัลย์ สพม.23 (สกลนคร) 82 ทอง 5
6 ภูดินแดง สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง 6
7 มัธยมวานรนิวาส สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง 6
8 โพนงามศึกษา สพม.23 (สกลนคร) 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน