สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวานรนิวาส 38 24 11 73 81 7 2 1 90
2 บ้านม่วงพิทยาคม 31 27 10 68 79 10 6 3 95
3 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 20 10 14 44 52 13 5 1 70
4 โพนงามศึกษา 15 10 14 39 49 13 4 2 66
5 อากาศอำนวยศึกษา 14 13 18 45 52 12 4 0 68
6 กุดเรือคำพิทยาคาร 13 3 6 22 33 10 5 6 48
7 ภูดินแดง 7 12 5 24 39 15 6 3 60
8 ศึกษาประชาสามัคคี 7 1 5 13 16 3 4 2 23
9 หนองแวงวิทยา 6 8 0 14 21 3 4 3 28
10 คำยางพิทยาคม 3 1 3 7 14 4 3 3 21
11 ท่าสงครามวิทยา 2 9 8 19 27 9 5 3 41
12 ธาตุทองอำนวยวิทย์ 2 1 1 4 3 1 1 1 5
13 เดื่อศรีไพรวัลย์ 1 5 4 10 15 6 5 0 26
14 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1 3 3 7 11 3 4 1 18
15 ดงหม้อทอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
16 วัดบูรพาวิทยาการกุศล 0 1 0 1 5 1 1 1 7
รวม 161 128 102 391 499 110 59 30 668