หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 813 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 813 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 814 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 814 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 815 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 815 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 816 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2555 13.00-16.30
-
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2555 13.00-16.30
-
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 828 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 828 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 817 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 817 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]