สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ครั้งที่ ๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99.999 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงพิทยาคม 1. นายชีพสุวัฒน์  ไม่รู้นามสกุล
2. นายนายทัศพล  สาธรรมชัย
 
1. นายชัยมงคล  ขำคม
2. นายสนิท  คะแก้ว