หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000300 1.000 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
2 000301 1.000 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
3 000302 2.000 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
4 000303 2.000 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
5 000304 3.000 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
6 000305 4.000 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 0
7 000306 5.000 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 0
8 000307 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
9 000308 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
10 000309 7.000 มารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
11 000310 7.000 มารยาทไทย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
12 000311 8.000 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]