หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000003 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 0 0
2 000006 โรงเรียนสว่างแดนดิน 0 0 0
3 000007 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 0 0 0
4 000004 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1 0 0
5 000005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0
6 000002 โรงเรียนแวงพิทยาคม 2 2 2
รวม 4 2 2
4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]