หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ครั้งที่ ๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]