หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ครั้งที่ ๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00 08.30-10.40 แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, 13.00-15.00 แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00 08.30-10.40 แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 13.00-15.00 แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]