หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ครั้งที่ ๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
9 000330 Cross word ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
10 000331 Cross word ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]