หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk23

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ครั้งที่ ๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6
2. 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
3. 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
4. 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5. 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]