หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk23

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ครั้งที่ ๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
2. 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3. 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
4. 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5. 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
6. 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
7. 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
8. 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
9. 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
10. 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3
11. 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6
12. 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]