หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk23

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ครั้งที่ ๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
2. 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3. 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3
4. 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6
5. 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
6. 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
7. 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
8. 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
9. 000330 Cross word ม.1-ม.3
10. 000331 Cross word ม.4-ม.6
11. 000332 A Math ม.1-ม.3
12. 000333 A Math ม.4-ม.6
13. 000334 คำคม ม.1-ม.3
14. 000335 คำคม ม.4-ม.6
15. 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3
16. 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]