หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk23

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ครั้งที่ ๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

000001 ภาษาไทย

1. 000272 การอ่าน ม.1-ม.3
2. 000273 การอ่าน ม.4-ม.6
3. 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
4. 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
5. 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
6. 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
7. 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
8. 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
9. 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
10. 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]